Jazykové pobyty v zahraničí
 

 

Nabídka zdarma

Klikněte pro srovnání...

Spočtěte si cenu

 

Od roku 2002

více než 24.000 zákazníků,

spokojenost 98%

Názory našich zákazníků

 

Záruka nejnižší ceny

Pokud najdete nižší nabídku,

uhradíme vám rozdíl v ceně

Naše ceny

 

Jedna z nejprestižnějších

agentur v Evropě

 

Další informace

 

Speciální akce

pro společně cestující přátele a skupiny

 

Zobrazit nabídky

 

Certifikované školy

každou ze škol

jsme osobně navštívili

Vyhledejte si jazykovou školu

 

Osobní cenová nabídka

v pruběhu

dvou pracovních dnů

Požádat o nabídku

 

Každý rok

s námi cestují

studenti z více než 50 zemí

Zkušenosti našich zákazníků

 

110 destinací,

kanceláře v šesti zemích

 

nebo Vám zavoláme zpět!StudyGlobal Jazykové kurzy v zahraničí

Příprava na jazykové zkoušky

 

Jazykové zkoušky - všeobecné informace
V dnešním globálním světě stává schopnost komunikovat v cizím jazyce stále cennější. Oficiálním dokladem této schopnosti jsou jazykové zkoušky, kterí jsou proto akceptovány nebo dokonce vyžadovány mnoha firmami a univerzitami. Přípravu na většinu těchto zkoušek Vám usnandní speciální přípravný jazykový kurz, který je zaměřen právě na ty aspekty cizího jazyka, které zkouška testuje a kromě toho se zabývá i speciálními technikami, které vám pomohou dosáhnout u zkoušky nejlepšího možného výsledku.

Téměř všechy jazykové zkoušky jsou standardizovány podle úrovní Evropského referenčního rámce.

Rádai bychom vás upozornili na následující důležité informace k přípravným kurzům:

 • U většiny kurzů je třeba při testu před nástupem prokázat určitou úroveň jazykových znalost.
 • Mnoho z kurzů začíná v pevně daných termínech, které se odvíjí od termínů zkoušky v místních testovacích centrech.
 • Zkoušky často probíhají v posledním týdnu kurzu, pak v těchto dnech odpadá výuka, poopřípadě v týdnu po skončení kurzu, pak je třeba rezervovat ubytování navíc.
 • Poplateky za zkoušku jsou vždy hrazeny na místě přímo testovacímu centru.
 • Registrace na jazykovou zkoušku je samostatný proces, který nesouvisí s registrací do přípravného kurzu. Je třeba dodržet dané termíny registrace.

 

Jazykové zkoušky - angličtina

Vzhledem k množství jazykových zkoušek, testujících znalost angličtiny vám nejdříve nabízíme krátký přehled těch nejdůležitějších:

 • Jazykové zkoušky Cambridge představují vysoce hodnotný doklad o znalosti anglického jazyka, respektive jeho všeobecné oblasti. Můžete se na ně připravit s pomocí přípravných kurzů na zkoušky Cambridge. Zkoušky Cambridge jsou akceptovány i v obchodním světě, nicméně některé společnosti mohou vyžadovat jejich obchodní variantu, nazvanou BEC.
 • Zkouška IELTS je vhodná pro ty studenty, kteří potřebují doklad o znalosti anglického jazyka pro akademické účely. V mnoha případech je zkouška vyžadována nebo akceptována i v obchodním světě. Mohla by pro vás být zajímavou aklternativou, pokud nemáte dostatek času na to, abyste se připravili na zkoušku Cambridge, hledáte ale podobně reprezentativní doklad o znalosti jazyka. Právnickou a obchodní angličtinu pak testují verze zkoušky ILEC for legal matters a ICFE for financial matters.
 • Zkouška TOEFL je zvláště zajímavá pro ty, kteří se chystají studovat v USA nebo Kanadě.
 • Zkouška TOEIC je hodnotným dokladem pro všechny, kteří by rádi získali nejpopulárnější doklad znalostí angličtiny pro pracovní prostředí.


Jazykové zkoušky Cambridge
Jazykové zkoušky Cambridge, které jsou také někdy označovány jako zkoušky ESOL (English for Speakers of Other Languages) hodnotí vaši schopnost komunikovat anglicky v reálných situacích. Byly vyvinuty univerzitou cambridge, která je také pravidelně aktualizuje.

Testy probíhají v dvakrát až třikrát pevně určených dnech ve vybraných testovacích centrech, k nimž patří i některé naše partnerské jazykové školy. Všechny úrovně zkoušek se zaměřují na čtení, písemný projev, poslech a mluvený projev a angličtině. Vzhledem k pevně stanoveným termínům zkoušek začínají přípravné kurzy na zkoušky Cambridge také v pevně stanovená data a trvají 9 - 12 týdnů.

Zkoušky Cambridge jsou uznávány na celém světě a doklad o absolvování některé z těchto zkoušek je možné využít v nejrůznějších situacích, jako např. přijetí na univerzitu nebo doklad o jazykových znalostech pro vašeho potenciálního zaměstnavatele. Výhodou zkoušky Cambridge je její celoživotní platnost. Zkoušky jsou nabízeny na různých úrovních, odpovídajících rozdělení dle Evropského referenčního rámce:

 • KET (Key English Test): jedná se o první a nejlehčí verzi zkoušek, kzerá odpovídá úrovni A2 v Evropském referenčním rámci. Přípravné kurzy na tuto zkoušku nabízí pouze několik z našich partnerských jazykových škol.
 • Struktura zkoušky: porozumění psanému textu a písemný projev - 70 minut, poslechová část - 30 minut, mluvený projev - 8 - 10 minut. Více o zkoušce Key English Test .
 • PET (Preliminary English Test): tato zkouška testuje znalosti mírně pokročilých studentů angličtiny (úroveň B1 dle Evropského referenčního rámce). Tuto zkoušku je třeba složit pokud se ucházíte o občasntví Velké Británie. Tuto zkoušeku nabízejí naše partnerské jazykové školy pouze zřídka.
 • Struktura zkoušky: porozumění psanému textu a písemný projev - 90 minut, poslechová část - 35 minut, mluvený projev: 10 - 12 minut. Více o zkoušce Preliminary English Test.
 • FCE (First Certificate in English): složením této zkoušky prokazují studenti schopnost komunikovat ústně i písemně na středně pokročilé úrovni. (úroveň B2 dle Evropského referenčního rámce). Zkouška je ideálním základem pro vyšší úrovně testů a poslouží i jako hodnotný doklad znalosti angličtiny na úrovni, umožňující bezproblémovou komunikaci v běžných životních i pracovních situacích.
 • Struktura zkoušky: porozumení psanému textu - 60 minut, poslechová část - 40 minut, mluvený projev cca. 14 minut, písemný projev - cca. 80 minut, angličtina v praxi - cca. 45 minut. Více o zkoušce First Certificate in English.
 • CAE (Certificate in Advanced English): tato zkouška je dokladem o pokročilé znalosti jazyka (úroveň C1 dle Evropského referenčního rámce). Složením zkoušky dokazujete, že dokážete vez problémů a plynule komunikovat ve společenských i pracovních situacích, popř. v akademickém prostředí. tato zkouška je velmi ceněna v pracovním prostředí a je často vyžadována u cizinců, hlásící se o studium na některou z britských univerzit.
 • Struktura zkoušky: porozumění psanému textu - 75 minut, poslechová část - 40 minut, mluvený projev cca 15 minut, písemný projev - cca 90 minut, angličtina v praxi - cca 60 minut. Více o zkoušce Certificate in Advanced English.
 • CPE (Certificate of Proficiency in English): jedná se o nejnáročnější zkoušku z této řady zkošek Cambridge (úroveň C2 dle Evropského referenčního rámce). Zkouška testuje schopnost studentů používat angličtinu v situacích, vyžadujících komunikaci o komplexních, rozporuplných a citlivých tématech a pochopení i jemných nuancí řeči. Je třeba, aby studenti byli detailně obeznámeni i se stylem formální písemné komunikace v angličtně.
 • Struktura zkoušky: porozumění psanému textu - 90 minut, poslechová část - 45 minut, mluvený projev cca. 19 minut, písemný projev cca. 120 minutes, angličtina v praxi - cca 90 minut. Více o zkoušce Certificate of Proficiency in English.
 • Hodnocení a certifikát: do celkového výsledku se promítají výsledky z každé části zkoušky. Výsledný výkon je hodnocen na stupnici A - E (přičemž známky D a E znamenají, že student zkoušku nesložil. Výsledky je možné shlédnout online, poté obdržíte certifikát od testovacího centra. Certifikát je platný celoživotně.

 

BEC (Cambridge Business English Certificate): Kromě standardních zkoušek Cambridge testujících znalosti všeobecné angličtiny existují i zkoušky Cambridge, které se zaměřují na obchodní angličtinu (BEC). Tyto zkoušky jsou vytvořeny speciálně pro studenty kteří se chystají na kariéru v obchodním světě; zkoušku také uznává více než 100 výukových organizací, globálních zaměstnavatelů, vládních organizací a dalších významných subjektů.

Na rozdíl od zkoušek Cambridge se tyto zkoušky konají v měsíčních intervalech v testovacích centrech na celém světě a jsou k dispozici jak v "papírové", tak v elektronické verzi. Na tuto zkoušku se můžete připravit buď ve speciálním kurzu nebo v doplňkové individuální výuce.

Vstupním předpokladem pro účast na programu BEC je dobrá znalost angličtny. Zkoušku BEC je možné složit na třech úrovních, které odpovídají stupním Evropského referenčního rámce.

 • BEC Preliminary (B1): složením tohoto testu prokazují studenti dobrou znalosti obchodní angličtiny.
 • Struktura zkoušky: porozumění textu a písemný projev – 90 minut, poslechová část- cca. 40 minut, mluvený projev ve skupině dvou dvojic – 12 minut
 • BEC Vantage (B2): pro úspěšné složení této zkoušky je třeba ovládat angličinu na velmi dobré úrovni.
 • Struktura zkoušky: porozumění textu – 60 minut, písemný projev - 45 minut, poslechová část – cca 40 minut, mluvený projev ve skupině dvou dvojic – 14 minut
 • BEC Higher (C1): nejvyšší úroveň zkoušky BEC vyžaduje pokročilou znalost obchodní angličtiny.
 • Struktura zkoušky: porozumení textu – 60 minut, písemný projev – 70 minut, poslechová část – cca. 40 minut, mluvený projev ve skupině dvou dvojic – 16 minut

Hodnocení a certifikát: každý z aspektů znalosti jazyka (porozumění textu, písemný projev, poslech a mluvený projev) je hodnocena sanostatně, pro jednotlivé části však není stanovena hranice, nutná k jejich absolvování. Každá se čtyř částí se podílí na výsledku 25%, výsledek je pak hodnocen na škále exceptional – good – borderline - weak. V případě úspěšného složení zkoušky (všechny výsledky kromě "weak"), obdržíte od University of Cambridge ESOL certifikát s celoživotní platností.

IETLS - International English Language Testing System
Zkouška IELTS je také organizována univerzitou Cambridge a je uznávána univerzitami, společnostmi i státními organizacemi na celém světě. Mnoho britských univerzit vyžaduje od zahraničích uchazečů právě tuto zkoušku. Zkouška také slouží k prokázání jazykových znalostí na imigračních odděleních ve Velké Británii, Austrálii, Novém Zélandu a Kanadě. Na rozdíl od zkouške Cambridge nemá tato zkouška více úrovní., Jedná se o jediný test, jehož hodnocení se pohybuje v rozpětí 0 (žádné znalosti) do 9 (vynikající znalosti). Výsledek testu je však platný pouze po dva roky. Mnoho univerzit vyžaduje od zahraničních uchazečů dosažení stanoveného skóre u zkoušky IELTS.

Tato zkouška existuje ve dvou verzích, z nichž jedna se zabývá všeobecnou angličtinu, druhá pak angličtinou pro akademické účely. Akademickou verzi budete zpravidla potřebovat, pokud se chystáte studovat na některé z univerzit v anglicky mluvících zemích. Všeobecná verze je třeba u neuniverzitního vzdělání nebo pokud se chystáte žít v zahraničí.

Zkoušku můžete absolvovat v návaznosti na přípravný jazykový kurz, popř. později v České republice. Na rozdíl od zkoušek Cembridge je zkoušku IELTS možné složit několikrát ročně, ve velkých městech probíhá testování dokonce v měsíčních intervalech. Přípravné kurzy jsou proto na našich partnerských jazykových školách zpravidla nabízeny v průběhu celého roku. Dopručujeme kurz absolvovat v délce alespoň 3 týdnů.

Struktura zkoušky: poslechová část – 30 minut (pro obě verze zkoušky stejná), poslechová část - 60 minut (akademická a všeobecná verze zvlášť), písemný projev – 60 minut (akademická a všeobecná verze zvlášť), mluvený projev - 11-14 minut (pro obě verze zkoušky stejný).

Hodnocení a certifikát: výsledek zkoušky je hodnocen na škále 0 - 9 (nejlepší). Test tedy nemůžete nesložit, výsledek pouze hodnotí úroveň vašich znalostí anglického jazyka. Certifikát obdržíte emailem. Na certifikátu bude vaše fotografie, dosažený celkový výsledek i výsledky jednotlivých částí zkoušky. Na test je možné se znovu přihlásit s odstupem nejméně 3 měsíců.

Více informací o certifikátu IELTS.

ILEC ICFE – mezinárodní účetnictví a právo

Další slecializované verze zkoušky, které jsou strukturou podobné zkoušce IELTS jsou zkoušky ICFE (International Certificate in Financial English) pro účetní a ILEC (International Legal English Certificate) pro právníky zabývající se mezinárodními záležitostmi. Na rozdíl od zkoušky IELTS je tyto testy možné skládat pouze dvakrát ročně, v květnu a prosinci. V současné době nabízíme přípravu na tyto zkoušky na naší partnerseké jazykové škole v Londýně - Wimbledonu.

Zkoušky jsou vhodné pro studenty na úrovni B1 - C1 dle Evropského referenčního rámce.

TOEFL - Test of English as a Foreign Language
TOEFL test vznikl v Severní Americe a mnoho univerzit jej používá k testování zahraničních uchazečů o studium. Výsledkem zkoušky je počet bodů, který popisuje úroveň vašich jazykových znalostí, zkoušku tedy není možné nesložit.

Test je možné absolvovat v testovacím centru, ve kterém absolvujete přípravný test, nebo v České republice po návratu z jazykového pobytu. Zkoušku je možné složit několikrát ročně, proto naše partnerské jazykové školy nabízejí přípravné kurzy zpravidla v průběhu celého roku. Doporučujeme kurz absolvovat minimálně v délce 4-8 týdnů.

Test trvá přibližně 4 hodiny a existuje ve dvou rozdílných verzích - "papírové" (PBT) a elektronické (iBT). Na test je třeba se tři měsíce předem registrovat na oficiálních stránkách TOEFL.

Struktura zkoušky: poslechová část – 40-60 minut (39-49 otázek), gramatika – 15-20 minut (20 až 25 otázek), písemný projev – 30 minut, porozumení textu – 70-90 minut (44 – 55 otázek).

Hodnocení a certifikát: Ve verzi iTB můžete dosáhnout 0 - 120 bodů, ve verzi PBT 311 - 677 bodů. V případě elektronické verze obdržíte výsledek ihned po absolvování zkoušky, certifikát vám bude zaslán z USA příbližně 2 týdny po absolvování testu. U verze PBT vám výsledek i certifikát budou zaslány z USA přibližně 5 týdnů po skončení kurzu. Certifikát je platný po 2 roky.

TOEIC – Test of English for International Communication
TOEIC je test s uzavřenými otázkami (více variant odpovědi, je třeba vybrat tu správnou), který hodnotí vaši znalost angličtiny, používané v kontextu mezinárodního pracovního prostředí.

Jedná se o široce akceptovaný doklad u mezinárodních společností, ve kterých vedle sebe pracují lidé různých národností. Zkouška je ale uznávána i výukovými či státními institucemi. Test ročně absolvuje více než 5 milionů lidí a jedná se tak o nejoblíbenější test angličtiny jako cizího jazyka. Termíny zkoušky jsou vypisovány v měsíčních či dvouměsíčních intervalech, přípravné kurzy probíhají celoročně. Doporučujeme přípravný ikurz o délce min. 4 týdny.

Zkouška TOEIC je rozdělena do dvou samostatných modulů které je třeba rezervovat každý zvlášť.
První modul probíhá "papírovou" formou, testuje schopnost porozumění testu a mluvenému projevu a trvá přibližně 2 hodiny. Během této doby můžete odpovědět až 200 otázek. Každý element je hodnocen zvlášť, výsledek je pak součtem dílčícjh hodnocení.
Druhý modul probíhá na Internetu a testuje mluvený a písemný projev z oblasti obchodní angličtiny. V testu se ovbjevují běžné klíčové situace z pracovního života. Tento modul byl zaveden před několika lety a zkouška tak testuje všechny klíčové oblasti nalosti jazyka. Test trvá přibližně 90 minut.

Hodnocení a certifikát: certifikát vám bude zaslán přibližně 3 týdny po zkoušce, výsledky jsou platné po dva roky.

Přehled našich destinací a nabízených přípravných kurzů:

Pokud se zajímáte o zkoušku, kterou zde v přehledu nenajdete, prosím, kontaktujte nás.

 

 

Zkouška

 

 

Cambridge / ESOL

 

 

 

Velká Británie

 

KET

PET

FCE

CAE

CPE

BEC

IELTS

TOEFL

TOEIC

Bournemouth

 

 

x

x

 

 

x

 

 

Brighton

 

 

x

x

x

 

 x

x

 

Bristol

 

 

x

x

x

 

 

 

 

Cambridge

 

 

x

x

x

 

 x

 

 

Edinburgh

 

 

x

x

x

 

x

 

 

Liverpool

 

 

x

x

 

 

 x

 

 

Londýn Beckenham

 

 

 x

x

 

 x

x

 

 

Londýn Covent Garden

 

 

x

x

x

 

x

x

 

Londýn Kensington

 

 

x

x

x

 

x

 x

Manchester

 

 

x

x

x

 

 x

x

 x

Newcastle

 

 

x

x

 

x

 

 

Oxford

 

 

x

x

x

 

 x

x

x

Portsmouth

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Wimbledon / Londýn

 

 

 x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irsko

Belfast

 

 

x

x

 

x

 

x

Cork

 

 

x

x

 

 

x

 

x

Dublin

 

 

x

x

 

 

x

x

 

Galway

 

 

 x

 x

 

 x

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sliema (Malta)

x

x

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  USA

Boston

 

 

x

x

 

 

 

x

x

Denver

 

 

 

 

 

 

 x

 

Fort Lauderdale

 

 

x

x

 

 

x

x

x

Honolulu (Hawaii)

 

 

x

x

 

 x

 x

x

x

Miami Beach

 

 

x

x

 

 

 

x

 

Miami Gardens

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

New York City

 

 

 x

 

 

 

x

San Diego

 

 

x

x

 

 

 

x

x

San Francisco

 

 

x

x

 x

 

 

x

 

Santa Monica / L.A.

 

 

x

x

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanada

Calgary

 

 

 x

 

 

 x

 

Toronto

 

 x

x

 

 

 

x

 

Vancouver

 

 

x

x

x

 

 x

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Austrálie

Brisbane

 

 

x

x

x

 x

x

 

x

Darwin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perth

 

 

 

 x

 

Sydney

 

 

x

x

 x

 x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cape Town (S. Africa)

 

 

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N. Zéland

Auckland

 

 

 x

 

 

x

 

 

Christchurch 

 

 

x

x

 

 

x

 

 

Wellington

 

 

 

 

x

 x


Poplatky za jazykové zkoušky - angličtina
Současně s rezervací přípravného jazykového kurzu je také třeba, abyste se reghistrovali na samotnou jazykovou zkoušku, kterou můžete absolvovat buď přímo v místě jazykového pobytu nebo posléze v České republice či kdekoliv jinde.

Ceny za jazykové zkoušky se pohybují v rozmezí USD 150 (TOEFL) až EUR 300 (Cambridge CPE). Tyto ceny jsou orientační, neboť se relativně často mění. Aktuální ceny zjistíte vždy u oficiálních stránkách, na které odkazujeme od popisů zkoušek.

 

Jazykové zkoušky - francouzština - D.E.L.F. & D.A.L.F.

Zkoušky D.E.L.F ( Diplôme d’ Etudes en Langue Française) a D.A.L.F (Diplôme Approfondi de Langue Française) jsou jediným dokladem o znalosti francouzského jazyka pro cizince, které jsou certifikované francouzským ministerstvem školství (Ministère de l'Education Nationale) a jsou uznávány po celém světě.

Certifikáty jsou rozděleny do šesti úrovní, které odpovídají Evropskému referenčnímu rámci. V každé úrovni jsou studenti testováni v oficiálních testovacích centrech ve čtyřech oblastech francouzského jazyka: mluvený projev, písemný projev, poslech a porozumění textu. Zkoušku je možné složit v některém z více než 900 testovacéích center ve 154 zemích světa. Pro každou z úrovní doporučujeme přípravný kurz o délce minimálně 4 týdny. termíny zkoušky jsou vypisovány 4-5krát ročně v nezávislých testovacích centrech (ne však přímo na našich partnerských jazykových školách. Naše partnerská škola ve městě Montpellier nabízí kurzy v pevně daných termínech, na které navazují termíny zkoušky.

D.E.L.F (Diplôme d’ Etudes en Langue Française)
Zkouška D.E.L.F. testuje znalosti francouzského jazyka na různých úrovních, které jsou kompatibilní s Evropským referenčním rámcem, úrovně A1 - B2. Zkoušky úrovně A1 a A2 potvrzují základní znalosti francouzštiny, úrovně B1 a B2 prokazují znalosti, které jsou potřebné k nezávislé komunikaci.

D.A.L.F (Diplôme Approfondi de Langue Française)
Zkouška D.A.L.F. obtížností navazuje na zkoušku D.E.L.F. a je určena pro středně pokročilé a pokročilé studenty francouzštiny. Úspěšné složení této zkoušky, kterou je možné absolvovat na úrovni C1 a C2 dokazují, že jste schopni francouzštinu využívat i v obchodním prostředí. Mnoho francouzských univerzit vyžaduje zkoušky D.E.L.F B2 nebo D.A.L.F. C1 či C2 od cizinců, kteří chtějí studovat na některé z institucí vyššího vzdělávání.

Struktura zkoušek D.E.L.F & D.A.L.F. 
Zkouška sestává ze čtyř elementů, jejichž délka stoupá s rostoucí náročností zkoušky.

 • poslechová část - krátké poslechové příklady (3-10 minut), které studenti slyší dvakrát, poté odpovídají na otázky vztyhující se ke slyšenému
 • porozumění textu – studenti dostanou k přečtení různé typy dokumentů a odpovídají na otázky k nim
 • písemný projev – studenti mají za úkol vyplnit formulář nebo napsat článek
 • mluvený projev– krátké dialogy k textu, napsanému v rámci části "písemný projev"
 • Celková délka zkoušky se v závislosti na úrovni liší od 100 minut (A1) do 5 hodin (C2).

Hodnocení a certifikát: EV každé části zkoušky můžete získat určitý počet bodů, kzeré se poté sčítají ve výslednou známku. Testovací centrum vám poté zašle certifikát a celoživotní platností.

Přehled destinací a nabízených přípravných kurzů

 

Destinace

 DELF

 DALF

 

Montpellier

 x

 x

 

Nice

 x

 

 

Paříž

 x

 

 

Lyon

 x

 x

 

 

Poplatky za jazykové zkoušky

Současně s rezervací přípravného jazykového kurzu je také třeba, abyste se reghistrovali na samotnou jazykovou zkoušku, kterou můžete absolvovat buď přímo v místě jazykového pobytu nebo posléze v České republice či kdekoliv jinde.

Ceny za jazykové zkoušky se pohybují v rozmezí 100 - 300 EUR. Tyto ceny jsou orientační, neboť se relativně často mění. Aktuální ceny zjistíte vždy u oficiálních stránkách, na které odkazujeme od popisů zkoušek.

Jazykové zkoušky - španělština - D.E.L.E

Zkouška D.E.L.E. – (Diploma de Espanol como Lengua Extranjera) je jediným oficiálním španělským certifikátem, který byl oficiálně zaveden španělským ministerstvem vědy a vzdělávání. Zkouška byla vytvořena institutem Cervantes a univerzitou v Salamanca jako standardizovaný test, který hodnotí znalosti španělského jazyka a je mezinárodně uznávaná v oblasti obecného, obchodního i akademického kontextu.

Zkoušku můžete složit ve Španělsku a devadesáti dalších zemích, kde jsou vypisovány jednotné termíny dvakrát až třikrát ročně. Naše partnerské jazykové školy nabízejí pevné nástupné termíny tak, abyste se mohli na zkoušku přípravit a poté ji rovnou absolvovat. Délka kurzu je 4 - 10 týdnů.

Abyste zkoušku mohli absolvovat ve Španělsku, musíte se zaregistrovat se čtyřicetidenním předstihem. V ostatních zemíje nutné se registrovat s šedesátidenním předstihem. na zkoušku se můžete přihlásit na španělské ambasádě nebo na Institutu Cervantes v ČR.

Popis úrovní zkoušky:

 • Inicial: základní znalosti španělštiny, umožňující jednoduché konverzace. Zkouška je ekvivalentní úrovni B1 Evropského referenčního rámce.
 • Struktura zkoušky: porozumění textu – 40 minut, písemný projev - 50 minut, poslech - 30 minut, gramatika a slovní zásoba - 40 minut, mluvený projev - 10 minut
 • Intermedio: dobrá znalost španělštiny v každodenních situacích. Zkouška je ekvivalentní úrovni B2 Evropského referenčního rámce.
 • Struktura zkoušky: porozumění textu - 60 minut, písemný projev - 60 minut, poslech - 30 minut, gramatika a slovní zásoba - 60 minut, mluvený projev - 10-15 minut
 • Superior: pokročilá znalost španělštiny, umožňující s jistotou konverzovat i o komplexních a specifických tématech. Zkouška je ekvivalentní úrovni C2 Evropského referenčního rámce.
 • Struktura zkoušky: porozumění textu - 60 minut, písemný projev - 60 minut, poslechová část - 45 minut, gramatika a slovní zásoba - 60 minut, mluvený projev - 10 - 15 minut

Hodnocení a certifikát: na všech úrovních zkoušky je možné získat 35 bodů za oddíly porozumění textu a písemný projev, 20 bodů za oddíly grmatika a slovní zásoba a 46 bodů za poslech a mluvený projev. V každé z těchto skupin musí student dosáhnout výsledku alespoň 70%. Výsledek se pak odvíjí od celkového součtu bodů. Institut Cervantes oznámí kandidátům výsledky přibližně za 3 měsíce od termínu konání zkoušky. Institut cervantes poté zašle individuální vyjádření k testu prostřednictvím jednotlivých testových center.

Některý z programů vás zaujal a chcete se dozvědět více? Zavolejte nám na bezplatnou linku

CZ 800 700 605, SK 0800 606 302 nebo nám zanechte své telefonní číslo a my vám zavoláme zpět!

Můžete nás kontaktovat i na našich webových stránkách

Kontakt