Jazykové pobyty v zahraničí
 

 

Nabídka zdarma

Klikněte pro srovnání...

Spočtěte si cenu

 

Od roku 2002

více než 24.000 zákazníků,

spokojenost 98%

Názory našich zákazníků

 

Záruka nejnižší ceny

Pokud najdete nižší nabídku,

uhradíme vám rozdíl v ceně

Naše ceny

 

Jedna z nejprestižnějších

agentur v Evropě

 

Další informace

 

Speciální akce

pro společně cestující přátele a skupiny

 

Zobrazit nabídky

 

Certifikované školy

každou ze škol

jsme osobně navštívili

Vyhledejte si jazykovou školu

 

Osobní cenová nabídka

v pruběhu

dvou pracovních dnů

Požádat o nabídku

 

Každý rok

s námi cestují

studenti z více než 50 zemí

Zkušenosti našich zákazníků

 

110 destinací,

kanceláře v šesti zemích

 

nebo Vám zavoláme zpět!StudyGlobal Jazykové pobyty

Úrovně pokročilosti a jazykové zkoušky

Úrovně jazykových kurzů
Naše partnerské jazykové školy zpravidla nabízejí kurzy pro všechny úrovně pokročilosti, od úplných začátečníků po studenty se znalostmi blížícími se rodilému mluvčímu. Ve většině případů nabízí školy kurzy na 6-7 úrovních, v souladu s CEFR (česky Společný evropský referenční rámec.
Tento systém byl vytvořen v roce 1971 a jeho konečná verze byla schválena Evropskou radou jakožto standardní referenční rámec všech jazykových zkoušek, umožňující srovnání i mezi jednotlivými jazyky. Systém je možné aplikovat na anglické, němcké, francouzské a španělské jazykové zkoušky a je využíván po celém světě.

Stručný přehled úrovní:

 • A0 - úplný začátečník: student se učí jazyk úplně od začátku, nemá žádné předchozí znalosti.
 • A1 - začátečník - student se učí základní struktury jazyka a slovní zásoby
 • A2 - pokročilý začátečník - díky metodickému učení a procvičování základních znalostní jazyka student zvládá základní komunikační dovednosti.
 • B1 - mírně pokročilý - student upevňuje a rozšiřuje základní jazykové struktury aby byl schopen s jistotou komunikovat
 • B2 - středně pokročilý I - student dále rozšiřuje a upevňuje slovní zásobu a znalost gramatických struktur, je schopný komunikovat v každodenních situacích. Student získává povědomí o kultuře dané země z autentickcýzh dokumentů.
 • C1 -středně pokročilý II - student se podrobně seznamuje s mluvenou i psanou podobou jazyka, což mu umožňuje se plynule podílet na diskusi o většině témat. Student je schopný porozumět odborným novinovým článkům, je schopen psát oficiální zprávy.
 • C2 - pokročilý - student ovládá jazyk na velmi vysoké úrovni. Zabývá se studiem nejrůznějších aspektů jazyka, ustálených spojení, analýzou kultury a civilizačních aspúektů dané země/kultury.

Přesné rozdělení se u jednotlivých jazykových škol liší, v některých mohou být studenti rozděleni až do 12 úrovní.
U některých kurzů mohou být pro úplné začátečníky vyhrazeny konkrétní termíny kurzů, u jiných kurzů je třeba předem prokázat určitou úroveň znalostí (to se týká zejména přípravných kurzů na jazykové zkoušky a kurzů obchodní angličtiny).
Případná omezení nástupních termínpů popř. potřebné minimální znalosti se dozvíte u popisů jednotlivých kurzů.

 

Jak zjistit, jak jste na tom? 

Úroveň Vašich jazykových znalostí určí rozřazovací test jazykové školy v první den jazykového pobytu. V některých příppadech je třeba abyste ještě před příjezdem vyplnili online dotazník. Ten nicméně nikdy není plnohodnotnou náhradou osovního interview, které zjišťuje i vaši schopnost mluvit a rozumět mluvenému projevu, což jsou u jazyků jedny z klíčkových dovedností. Rozhodnutí, do jaké úrovně kurzu budete zařazen, závisí výhradně na výsledku rozřazovacího testu jazykové školy.
Abyste mohli sami odhadnout svou přibližnou úroveň znalosti jazyka, která je kompatibilní s našim rezervačním formulářem, nabízíme Vám níže stručný popis, sloužící k vaší první orientaci. Prosíme, mějte na paměti, že se jedná pouze o nezávazné a přibližné zařazení.

 • úplný začátečník: umíte říct např. Ano, Ne, Děkuji Vám
 • začátečník: absolvovali jste 5-80 lekcí výuky (jakýkoliv skupinový kurz)
 • základní znalosti: absolvovali jste 80 - 160 lekcí výuky (jakýkoliív skupinový kurz)
 • středně pokročilý: absolvovali jste 160 – 320 lekcí výuky(jakýkoliv skupinový kurz)
 • pokročilý I: absolvovali jste 320 – 480 lekcí výuky (jakýkoliv skupinový kurz)
 • pokročilý II: absolvovali jste více než 480 lekcí výuky (jakýkoliv skupinový kurz)
 

Jak rychle se budou zlepšovat vaše znalosti?

S pomocí níže uvedené tabulky můžete zjistit, jak vám přibližně dlouho bude trvat, než se znalostmi dostanete na další úroveň pokročilosti (neplatí pro ruštinu a čínštinu). Prosíme, berte na vědomí, že se jedná o průměrné údaje. 
 
     Výchozí pokročilost
     100%
začátečník
 začátečník  mírně pokročilý  středně pokročilý pokročilý pokročilý II

 A
 s
 p
 i
 r
 e
 d

 L
 e
 v
 e
 l

 A1  4 týdny  2 týdny  -  -  -  -
 A2  10 týdnů  6 týdnů  2 týdnů  -  -  -
 B1 16 týdnů   12 týdnů  6-8 týdnů  2 týdny  -  -
 B2  22 týdnů  18 týdnů  12-14 týdnů  6-8 týdnů  2 týdny  -
 C1  26 týdnů  22 týdnů  18-20 týdnů  12-14 týdnů  6-8 týdnů  2 týdny
 C2  32 týdnů  28 týdnů  24-26 týdnů  18-20 týdnů
 12-14 týdnů
 6-8 týdnů
 

Jazykové zkoušky ve vztahu k Evropskému referenčnímu rámci 

Z každého cizího jazyka můžete složit zkoušku, která formálně potvrzuje vaše znalosti. V nedávných letech byly všechny zkoušky z evropských jazyků upraveny tak, aby odpovídaly evropskému referenčnímu rámci. Více informací najdete na stránce jazykové zkoušky.

V následující tabulce najdete přiřazení jednotlivých zkoušek k Evropskému referenčnímu rámci.

 
     Název zkoušky
 úroveň  ofic. název  Bulats  Cambridge  IELTS

ILEC
ICFE
  

BEC  

TOEFL
IBT

TOEIC  DELF
DALF
DELE Goethe
Institut
  
 A1 Breakthrough

výsledek
vyjádřen body 

 -  -  -  -

 -

 120 -225

DELF A1   -  SD1 /
Fit 1
 A2 Way stage KET   -  -  -

 -

 225 -550

DELF A2 SD2 /
Fit 2 
 B1 Threshold PET  4.0- 5.0  - Preliminary

 57-86

 550 -785

DELF B1 Inicial  ZD 
 B2 Vantage  FCE  5.5-6.5

 výsledek
vyjádřen body 

Vantage

 87-109

 785 -945

DELF B2 Intermedio  B2 /
ZDfB /
TestDaF 
 C1 Operational 
Proficiency
CAE  7.0-8.0 Higher

 110-120

 945+

DALF C1 C1 /
PWD 
 C2 Mastery CPE  8.0-9.0  -

 120

 -

DALF C2  Superior

ZOP /
KDS 

C2+  -  GDS
     

Některý z programů vás zaujal a chcete se dozvědět více? Zavolejte nám na bezplatnou linku

CZ 800 700 605, SK 0800 606 302 nebo nám zanechte své telefonní číslo a my vám zavoláme zpět!

Můžete nás kontaktovat i na našich webových stránkách

Kontakt